De Volkskrant en Lidewijde Paris over "Het onvergetelijke jaar van Tomoko"