VAV Werkcongres 21 december 2019

vav

Op 21 december vindt in het Letterenhuis in Antwerpen het negende Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging plaats, met tal van voordrachten en debatten. Zelf zal ik, in samenwerking met de Vertalersvakschool, een bijdrage leveren over 'realia' (volgens Wikipedia: 'een in de vertaalwetenschap gebruikte benaming voor de aan een bepaald land of cultuurgebied gebonden concrete en unieke verschijnselen dan wel categoriale begrippen en/of hiervoor gangbare terminologie'), waarover ik ook schreef in het recent verschenen handboek  Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen.