Vertalersvakschool cursus Japans 2020-2021

vv

Vanaf eind september 2020 tot maart 2021 doceer ik, verdeeld over acht sessies, een cursus literair vertalen Japans-Nederlands voor de Vertalersvakschool. Vanwege corona gebeurt dat niet beurtelings in Amsterdam en Antwerpen, zoals oorspronkelijk gepland, maar online.